Telefoonnummer algemeen 088 66 99 666 (voor spoedzaken 24 uur bereikbaar)     Telefoonnummer planning 088 66 99 600

bouwkundige opnamen

Voorkom tijdrovende discussies en onterechte schadeclaims met een bouwkundige vooropname.
 
Bij bouwactiviteiten die trillingen en of zettingen veroorzaken zoals; sloopwerkzaamheden, heiwerk, funderingsherstel, het in- en uittrillen van damwanden, grondwerk, rioleringsprojecten, grondwatersaneringen, bemaling, dijkverzwaringen, stedelijke uitbreidingsprojecten en bouwverkeer is het ontstaan van schade aan belendende woningen/panden niet uit te sluiten.
 
De opdrachtgever en/of hoofdaannemer van een bouwproject is doorgaans aansprakelijk voor de eventuele schade aan belendingen (gebouwen, infrastructuur, etc.). Het beoordelen van de causaliteitsvraag komt in de praktijk neer op een tijdrovende en kostbare discussie, waar u als opdrachtgever niet op zit te wachten. Een vastlegging van de aanwezige gebreken aan de belendingen door middel van bouwkundige vooropname voorafgaand aan de bouwactiviteiten stelt partijen in staat de eventuele schade exact te kwantificeren en op hun juistheid te beoordelen.
 
Onze opname experts zorgen voor een preventieve werking op het melden van klachten/claims en beoordelen eventuele schadeclaims op hun juistheid.
- expertise opdracht